Legal

Informace o zpracovávání osobních údajů

V této sekci našeho webu najdete veškeré informace o zásadách a postupech při zpracovávání vašich osobních údajů na našem webu, jakož i vašich právech, a to v úplném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, toto nařízení budeme dále nazývat jen „GDPR“.

Kdo pracuje s vašimi osobními údaji

Správcem vašich osobních údajů jsme my, WMC Praha, a.s., (dále jen „administrátor“), jmenovitě tyto společnosti, kteří vystupují jako společní správci:
WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 7532 (dále jen „administrátor“).
Zpracování vašich osobních údajů pro vás mohou provádět i další zpracovatelé, zejména z řad marketingových agentur, které jsme pečlivě prověřili a uzavřeli s nimi písemné dohody. Zpracování vašich osobních údajů mohou také provádět poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací. Informace o použití konkrétních aplikací naleznete v následující části.

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje zpracováváme jen pro jasně stanovené účely, jejichž přehled najdete právě v této části webu. Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat k žádným jiným účelům.

IP adresa

Bez vaší IP adresy se neobejdeme, jinak bychom vám nedokázali zobrazit náš web. Vaši IP adresu také uchováváme společně s datem přístupu na web v přístupovém logu, a to jen za účelem bezpečnosti našeho webu.

Kontaktní formuláře

Kontaktní formulář
Prostřednictvím kontaktního formuláře se nás na cokoliv můžete zeptat nebo společně můžeme začít jednat o spolupráci. V rámci kontaktních formulářů pracujeme s Vaším jménem, názvem společnosti, e-mailovou adresou a telefonním číslem. Tyto údaje zpracováváme jen za účelem vytvoření nabídky našich služeb, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Váš dotaz.

Newsletter
Náš newsletter zasíláme našim partnerům a uživatelům a dále jen lidem, kteří se k němu přihlásili na našem webu, a udělili tak souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Z odběru newsletteru se lze kdykoli odhlásit prostřednictvím odhlašovacího linku v patičce e-mailu.

Jak uplatnit vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

  • požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

 

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu info@wmcgrey.cz a telefonní číslo +420 266 798 100 na vyřizování individuálních práv subjektů údajů dle GDPR nebo osobně na adrese WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 7532 (dále jen „administrátor“), kde lze podat žádost ve vztahu k uplatnění individuálních práv dle GDPR.
Udělený souhlas můžete odvolat dle postupu uvedeném v textu příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů.